Strona Główna

1. Forum House M.D. jest miejscem wymiany zdań i dyskusji na temat serialu House M.D. – każdy użytkownik ma prawo do swobodnego wyrażania swojej opinii w postaci postów, z poszanowaniem zasad poniższego regulaminu regulaminu.
2. Niemile widziane jest pisanie PoKeMoNaMi czy inną nofomoffom, używanie niezgodnej z zasadami polskiej gramatyki dużej ilości znaków interpunkcyjnych czy nadużywanie wielkich liter.
Wiadomości na forum i komentarze powinny być napisane zgodnie z zasadami gramatyki, ortografii i interpunkcji języka polskiego; polskie znaki diakrytyczne nie są wymagane, acz zalecane.
3. Zabrania się:
a) pisania postów obraźliwych, naruszających prawa podmiotowe innych osób, bądź w inny sposób naruszających obowiązujący system prawny i zasady współżycia społecznego,
b) pisania posta pod postem (użyj opcji „edytuj”),
c) spamowania,
d) pisania postów nic nie wnoszących do dyskusji („tak”, ”świetnie”, „ok.” itp.), za wyjątkiem działu offtop,
e) umieszczania reklam –w formie graficznej lub tekstowej, a także kryptoreklamy oraz innych form promocji,
f) zamieszczania ofert związanych z poszukiwaniem i oferowaniem nielegalnego oprogramowania i przetworzonych elektronicznie treści, które chroni prawo autorskie. Zakazuje się także informowania o miejscu składowania tychże,
g) zabrania się umieszczania grafik i treści o charakterze rasistowskim, pornograficznym i powszechnie uznawanych za obraźliwe. Konto użytkownika niestosującego się do tej zasady jest automatycznie usuwane,
h) posiadania więcej niż jednego konta na forum.
4. Nad prawidłowym funkcjonowaniem forum czuwają Administratorzy, uprawnieni do:
a) ingerowania w treść postów Użytkowników poprzez; edytowanie, usuwanie i przenoszenie,
b) rozwiązywania sporów, konfliktów z mocą wiążącą,
c) podejmowania decyzji w funkcjonowaniu forum,
d) upominania w przypadku naruszeń regulaminu,
e) nadawania ostrzeżeń, w przypadku łamania zasad regulaminu forum,
f) zablokowania Użytkownika w przypadku, notorycznego łamania zasad regulaminu forum.
5. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności, za treści umieszczane na forum przez Użytkowników.
6. Ostrzeżenia. a) W przypadku łamania regulaminu lub zasad dobrych obyczajów na forum, administrator uprawniony jest do nadania ostrzeżenia, z podaniem przyczyny jego nałożenia.
b) Trzykrotne ostrzeżenie, skutkuje wyłączeniem możliwości dodawania postów przez użytkownika.
c) Pięciokrotne ostrzeżenie skutkuje nadaniem statusu banicji na adres IP, blokowanego użytkownika.
d) Odwołanie od ostrzeżenia przysługuje użytkownikowi, w dziale "skargi i wnioski" i rozpatrywane jest przez administratora i administratora pomocniczego. Decyzja zapadła po odwołaniu jest wiążąca.
7. Pochwały
a) Administrator może nadać "pochwałę administratorską" każdemu użytkownikowi, za jego szczególny wkład w działalność forum, aktywność, bądź inne zachowanie, wyróżniające użytkownika w sposób pozytywny.
b) Uzyskanie pięciu "pochwał administratorskich" uprawnia użytkownika do uzyskania wybranej przez niego rangi specjalnej.
8. Wielkość podpisów. Każdy Użytkownik Forum może wykorzystać obszar o wielkości 550x200 px w swoim polu podpisu - jest to optymalna przestrzeń do wykorzystania, która nie powoduje rozciągania Forum.
a) Obszar ten dotyczy nie tylko bannerów, ale również wszelkich napisów umieszczanych w wyżej wymienionym polu (cały podpis widziany pod każdym postem nie może przekraczać określonego rozmiaru).
b) Użytkownik, który nie dostosuje się do powyższego, otrzyma upomnienie na PW od Administratorów lub Moderatorów.
c) Ponowne nie zastosowanie się do upomnienia, upoważni Administratorów do skasowania podpisu niespełniającego wymagań regulaminowych.
d) Kolejny brak reakcji, a także nagminne naruszanie tego punktu Regulaminu ze strony Użytkownika uprawni Administratorów do nadania mu ostrzeżenia.
9. Rangę specjalną może otrzymać użytkownik który spełnia minimum trzy z wymienionych poniżej kryteriów:
a) Ma roczny staż na forum, przy czym czas liczony jest od napisania pierwszego posta.
b) Nie ma na koncie ostrzeżeń i uwag administracji pod swoim adresem.
c) Ma znaczący wkład w rozwój forum, w tym przede wszystkim w działach "Wszystko o House MD" i "Odcinki"
d) Aktywnie uczestniczy w życiu forum poprzez udział w konkursach bądź też oddawanie głosów na konkursowe prace.
10. Wygląd rang specjalnych:
a) kolor czarny - zwycięzcy konkursów
b) kolor chocolate - zasłużeni dla forum
11. Ranga specjalna może zostać zabrana na skutek nieobecności dłuższej niż trzy miesiące lub znaczącego przewinienia skutkującego ostrzeżeniem.
12. Rangę specjalną przyznają Administratorzy w porozumieniu z Moderatorami.


Mapa użytkowników | Mapa tematów
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group

Czas generowania strony 0.08599 sekund, Zapytań SQL: 14